Theme WordPress Aravt – Creative theme Đa Năng

Theme WordPress Aravt Chủ đề đa năng phù hợp với bất kỳ loại trang web nào, bao gồm các trang web Doanh nghiệp, Blog, Danh mục đầu tư, Lưới và Quảng cáo. Chúng tôi đã chèn 7 Trang chủ hoàn toàn khác nhau và 5 trang quảng cáo cho hương vị của bạn vào trang demo giới thiệu sức mạnh của mẫu và bạn có thể kết hợp chúng và xây dựng của riêng bạn.

Compatible With WPML, WooCommerce 2.6.x, WooCommerce 2.5, WooCommerce 2.4.x, WooCommerce 2.3.x, Visual Composer 4.11.x, Visual Composer 4.11.2.1, Visual Composer 4.9.x, Visual Composer 4.9, Visual Composer 4.8.x, Visual Composer 4.7.4, Bootstrap 3.x
Software Version WordPress 4.6.1, WordPress 4.6, WordPress 4.5.x, WordPress 4.5.2, WordPress 4.5.1, WordPress 4.5, WordPress 4.4.2, WordPress 4.4.1, WordPress 4.4, WordPress 4.3.1, WordPress 4.3, WordPress 4.2, WordPress 4.1