WordPress Theme Ailsa – Personal Blog

WordPress Theme Ailsa là một theme WordPress thông minh và sạch sẽ cho một blogger cá nhân.

Bạn có thể tùy chỉnh những gì bạn từng nghĩ để làm cho trang web của bạn tốt hơn nhiều từ những ý tưởng tuyệt vời của bạn.

Ailsa không chỉ là một chủ đề bình thường, mà còn là một bộ sưu tập các trải nghiệm viết blog trực tiếp tuyệt vời.

Tối ưu hóa cho tốc độ Tốc độ

Tốc độ trang bây giờ là một yếu tố xếp hạng quan trọng trong hầu hết các công cụ tìm kiếm như Google, Bing, Yahoo. Bố cục Multi-Blog Trong theme Ailsa, đã đề cập đến các tùy chọn đa bố cục dựa trên nhu cầu của các blogger cá nhân trực tiếp.

Compatible With Visual Composer 5.1.x, Visual Composer 4.12.x, Bootstrap 3.x
Software Version WordPress 4.9.x, WordPress 4.8.x, WordPress 4.7.x, WordPress 4.6.1, WordPress 4.6